DE LONEN BLOKKEREN OM MULTINATIONALS MEER WINST TE BIEDEN? DE CPB ZEGT NEE !

Kameraden,

We protesteren vandaag tegen de dictatuur die, in perfect overleg, is opgelegd door de VBO en de Open VLD-PS-regering. Ze passen de loonstop toe, terwijl de economische situatie verslechtert en de prijzen stijgen, vooral die van energie.

Wie gaat de crisis betalen?

De regering beweert dat het Europees Speciaal Fonds het economisch herstel van het land zal financieren. Het is echter algemeen bekend dat de EU ten dienste staat van banken en multinationals, niet ten bate van de bevolking en de openbare diensten. Deze fondsen zijn gebonden aan voorwaarden die de MR-PS-regering moet handhaven: sociale vrede en kapitalistische winsten.

De gezondheidscrisis heeft de armoede en onzekerheid verergerd. Gezondheidswerkers staan onder druk. Het discriminerende karakter van het onderwijs is toegenomen. De winsten van de grote kapitalistische groepen en de banken zijn gestegen ten nadele van alle arbeiders, de zelfstandigen inbegrepen.

De vakbondsstrijd

Het ABVV en het ACV moeten meer steun bieden aan de werknemers die het hoogste risico lopen. De bedoeling is niet om een nep sociaal overleg te smeken, dat al eenzijdig is geregeld, maar om een machtsevenwicht tot stand te brengen door sectorale en/of lokale acties om zo een grote protestbeweging als deze demonstratie weer op gang te brengen. De aanwezigheid van de PS in deze regering toont het ware gezicht van deze partij die niet langer aan de zijde van de arbeiders staat.

Waarschuwing!

De onzekerheid van het werk neemt toe. De onvolwaardige statuten, de tijdelijke contracten, de schijnzelfstandigheid, de geüberiseerden nemen in aantal toe, met als gevolg dat het moeilijker wordt om collectief te organiseren voor de verdediging van de rechten. De regering wil alleen maar de sociale zekerheid, werkloosheidsuitkeringen, pensioenen, ziektekosten­verzekeringen enz. ontmantelen en zo de weg effenen voor hun privatisering.

De CPB eist :

- Nee tegen de wet op de loonnormen, vrijheid om over lonen te onderhandelen!

- Herfinanciering van het openbaar ziekenhuis en reële herwaardering (geen bonussen!) van het personeel!

- Absoluut respect voor het stakingsrecht en afwijzing van de strafbaarstelling van arbeids­geschillen!

- Publiek geld voor gezondheid en onderwijs en niet voor NAVO-oorlogen!

ImprimerE-mail